Missie

Verhalen uitwisselen verbindt mensen met elkaar. Verschillen in cultuur, religie, levenswijze of soms zelfs alleen maar in leeftijd, leiden vaak tot onbegrip, onverschilligheid of afkeer. Wanneer je jouw levensverhalen vertelt, en naar de verhalen van andere mensen luistert, gebeurt er iets wonderlijks. Er ontstaat herkenning, je ziet de overeenkomsten. En de verschillen, die leer je beter begrijpen.

360 STORIES brengt mensen samen en opent gesprekken over onderwerpen die niet zo vaak ter tafel komen. Omdat ze gevoelig liggen, of juist omdat ze zo alledaags zijn dat je vergeet er even bij stil te staan. Wij organiseren 360 STORIES cafés op uiteenlopende plaatsen; bij instellingen voor ouderenzorg, daklozenopvang, in zorginstellingen, de gevangenis, op scholen en in buurthuizen.

Onze missie is mensen met uiteenlopende achtergronden persoonlijke verhalen te laten delen en zo meer begrip en respect voor elkaar te creëren.

– SHARE YOUR STORIES – 

Een goed verhaal, een écht verhaal, inspireert. Mensen die elkaars verhalen horen, begrijpen elkaar beter. En al vertellend begrijp je vaak ook jezelf beter.
Deel je overeenkomsten, respecteer elkaars verschillen.