Pflege

Pflege
30 June 2015 Wilma Mulder

Die Deutsche Übersetzung dieser Seite ist streckenweise noch im Aufbau. Wir bitten um Ihre Nachsicht.

Therapeutische inzet van 360 Verhalen
Het bordspel is ontwikkeld om mensen met elkaar in gesprek te brengen, waarbij het accent ligt op gezelligheid en elkaar beter leren kennen. 360 Verhalen blijkt echter in de praktijk een grote therapeutische waarde te (kunnen) hebben en wordt daarom ook veel ingezet door coaches en andere zorgprofessionals.


Ouderen
Senioren beschikken over een schat aan verhalen. Eenmaal op de praatstoel schotelen je grootouders of oudere buurtgenoten je een unieke kijk op de geschiedenis voor. 360 Verhalen is een prachtig middel om jong en oud met elkaar in gesprek te brengen, of om seniore bewoners onderling bijzondere verhalen uit te laten wisselen.

Hospice
Rond het bed van mensen in de laatste fase van hun leven is het niet altijd gemakkelijk een levendig gesprek te starten. Toch is er een enorme rijkdom aan verhalen te delen. Laat 360 Verhalen een hulpmiddel zijn om terug te blikken op de bijzondere momenten in een mensenleven.

Verslavingszorg
360 Verhalen wordt ingezet bij Tactus Verslavingszorg: “De kracht van een zelfhulpgroep is dat mensen open en eerlijk over hun leven en kwetsbaarheden durven en mogen  praten. Helaas zijn er heel veel mensen met een psychisch- en/of verslavingsprobleem die dit niet kunnen. Sommigen vinden het helemaal niks om naar een zelfhulp te gaan of vinden het moeilijk om iets over zich zelf te vertellen. Dit spel biedt een manier om ook deze doelgroep te bereiken, je kunt spelenderwijs met elkaar in gesprek komen.”

“Ik ben werkzaam op de Jeugdkliniek van Tactus. Onze jongeren vinden het vaak moeilijk om zich bloot te geven in een gesprek, hierdoor leren de jongeren elkaars achtergronden ook niet echt kennen.  Ze hebben soms moeite om (lang) naar elkaar te luisteren, met behulp van het 360 Verhalen spel kan geleerd worden om open over verschillende zaken te praten en er wordt beter naar elkaar geluisterd, dit is een prima middel om te gebruiken tijdens een groepssessie.”

Gevangenis
Minchenu Maduru is één van de professionals die 360 Verhalen inzet in de gevangenis: “Ik werk met het spel in diverse gevangenissen. Het is zo bijzonder wat het losmaakt. Gedetineerden die al jaren emotioneel vast zitten komen ‘los’ door dit spel. Ze delen de meest persoonlijke verhalen  met elkaar en daardoor ontstaat een diepere verbinding. “Ik vertel jou shit van mezelf die niet eens m’n beste matties weten.”


Activiteitenbegeleiders, coaches en therapeuten kunnen het 360 Verhalen bordspel zelfstandig inzetten als activerende gespreksstarter. Voor een bijzondere bijeenkomst kunt u ook een beroep doen op de 360 Verhalen professionals. Neem contact op voor de mogelijkheden!