TED-X Arnhem

TED-X Arnhem
9 September 2015 Wilma Mulder

“We kunnen alleen maar écht gelukkig zijn op aarde, want we horen bij deze aarde. We zijn gemaakt van het voedsel dat deze aarde voortbrengt, en pas als we in harmonie met ons aardgebonden DNA leven, zal er een einde komen aan de vele rampen die de mensheid over zichzelf afroept.”

Vrij vertaald is dat de krachtige boodschap van niemand minder dan Joos Ockels. Een opmerkelijk statement voor de vrouw van Nederlands’ bekendste astronaut Wubbo. Joos opende de TEDx Arnhem editie van 17 september, een programma met de toepasselijke titel ‘We are all astronauts of spaceship Earth’. Maar liefst 17 sprekers en performers hielden een publiek van 100 mensen een hele middag geboeid en zetten aan tot nadenken, overdenken, en misschien wel dingen anders doen. Want dát we dingen anders moeten doen, dat werd in alle toonaarden duidelijk, nog extra bitter geïllustreerd door het nieuws dat het leven in onze zeeën in de afgelopen veertig jaar is gehalveerd.

Er is teveel ‘Man made misery’, oftewel: door de mensheid veroorzaakte ellende. Niet alleen de vernietiging van zeeleven, maar ook de toenemende vervuiling van onze lucht en kostbaar zoet water, de vergiftiging van ons voedsel door het gebruik van pesticiden en groeibevorderaars. Het verbale en fysieke geweld dat we elkaar aandoen, en het onthouden van hulp aan mensen in nood…

Mocht je nu denken dat TEDx een feest van somberheid was; nee, gelukkig niet. Want er is altijd hoop. Hoop en veerkracht, en inventiviteit die ons verder brengt. Spaceship Earth wordt bemand door intelligente, creatieve, gevoelige mensen en de bek valt je open (excuse my language) als je ziet wat ‘we’ allemaal al kunnen. Paul Leenders experimenteert met ‘plasma activated water’; een geweldig alternatief voor bestrijdingsmiddelen en zo veilig dat je het zelfs kunt gebruiken voor je babyvoeding. Ook Paul Bartels is overtuigd van een toekomst waarin voedselveiligheid en voedselzekerheid voor iedereen mogelijk is; één van de simpelste manieren is de huidige ruim 30% voedselverspilling om te zetten in voedselgebruik. Technologie, slimme logistiek en verbinding tussen mensen zijn daarin sleutelwoorden.

Als je ziet wat we samen kunnen bereiken, dan geloof je weer in een mooie toekomst, gewoon op ons eigen aardbolletje. Want, om nog even Joos Ockels aan te halen; we kunnen best een tijdje overleven in de ruimte en er zullen altijd ‘frontiers’ zijn die daar hun avontuur zoeken, maar onze bestemming is hier, op onze eigen unieke aarde.

Zeventien indrukwekkende TEDtalks… ik heb van allemaal iets opgepikt, ben door allemaal geraakt, ben vereerd dat ik ze mocht meemaken. Eentje licht ik er graag nog uit. Dat was de talk van Mart de Kruif. Een militair die in vol ornaat het podium opkwam, waardoor ik met een beetje kromme tenen zijn presentatie afwachtte. Vergeef me mijn vooroordeel, maar een uniform roept zeer gemengde gevoelens op. Toen Mart ook nog een filmpje liet zien van een gevechtsscène in Afghanistan was de verwarring compleet. Maar de man heeft me volkomen ingepakt. Want deze zwaar gedecoreerde militair riep op tot een ‘softe’ koers. Hij vroeg om open armen, begrip en tolerantie. Hij zei dat we de wereld niet redden door te vechten, maar door samen te leven, door elkaar te helpen.

De ongekende vrijheid en luxe waarin wij westerlingen nu leven, is een enorm contrast met de situatie waarin we ons 70 jaar geleden bevonden. In 1945 was dit deel van de wereld stuk, waren er onvoorstelbare verliezen geleden in materiële, menselijke en emotionele zin. Dat we er in slechts enkele tientallen jaren in zijn geslaagd om een veilig, vrij en comfortabel bestaan op te bouwen is voor een groot deel te danken aan de wijsheid en de inzet van de politici van toen. Zeventig jaar geleden zijn beslissingen genomen die de westerse wereld hebben veranderd, en ondanks de kritiekpunten die genoemd mogen worden; het was een verandering ten goede. Mart riep ons op deze positieve ontwikkeling door te zetten. Want, zo zei hij, “vroeger luisteren de mensen naar de politici, nu luisteren de politici naar de mensen”.

Laten we dat vasthouden lieve mede astronauten; wij bepalen hoe deze wereld eruit ziet. Dus zet je in, op je eigen manier, naar eigen vermogen.

‘This world is a reflection of our actions’

TEDx Arnhem Wilma Mulder