Zorg

Zorg
21 February 2015 Wilma Mulder

TALESWAPPER publishing

360 Stories is een bordspel gemaakt door uitgeverij TALESWAPPER. Wij ontwikkelen producten en organiseren evenementen die mensen wereldwijd met elkaar verbinden.

360 STORIES is ontwikkeld om mensen met elkaar in gesprek te brengen, waarbij het accent ligt op gezelligheid en elkaar beter leren kennen. Het sociale bordspel blijkt echter in de praktijk een grote therapeutische waarde te kunnen hebben en wordt daarom ook veel ingezet door coaches en andere zorgprofessionals.


Ouderen
Senioren beschikken over een schat aan verhalen. Eenmaal op de praatstoel schotelen je grootouders of oudere buurtgenoten je een unieke kijk op de geschiedenis voor. 360 Stories is een prachtig middel om jong en oud met elkaar in gesprek te brengen, of om seniore bewoners onderling bijzondere verhalen uit te laten wisselen.

Hospice
Rond het bed van mensen in de laatste fase van hun leven is het niet altijd gemakkelijk een levendig gesprek te starten. Toch is er een enorme rijkdom aan verhalen te delen. Laat 360 Stories een hulpmiddel zijn om terug te blikken op de bijzondere momenten in een mensenleven.

Verslavingszorg
360 Stories wordt ingezet bij Tactus Verslavingszorg:De kracht van een zelfhulpgroep is dat mensen open en eerlijk over hun leven en kwetsbaarheden durven en mogen praten. Helaas zijn er heel veel mensen met een psychisch- en/of verslavingsprobleem die dit niet kunnen. Sommigen vinden het helemaal niks om naar een zelfhulp te gaan of vinden het moeilijk om iets over zich zelf te vertellen. Het 360 Stories bordspel biedt een manier om ook deze doelgroep te bereiken, je kunt spelenderwijs met elkaar in gesprek komen.”

“Ik ben werkzaam op de Jeugdkliniek van Tactus. Onze jongeren vinden het vaak moeilijk om zich bloot te geven in een gesprek, hierdoor leren de jongeren elkaars achtergronden ook niet echt kennen. Ze hebben soms moeite om (lang) naar elkaar te luisteren, met behulp van het 360 Stories spel kan geleerd worden om open over verschillende zaken te praten en er wordt beter naar elkaar geluisterd, dit is een prima middel om te gebruiken tijdens een groepssessie.”

Detentie
Minchenu Maduru is één van de professionals die 360 Stories inzet bij gedetineerden.“Ik werk met het spel in diverse gevangenissen. Het is zo bijzonder wat het losmaakt. Gedetineerden die al jaren emotioneel vast zitten komen ‘los’ door dit spel. Ze delen de meest persoonlijke verhalen met elkaar en daardoor ontstaat een diepere verbinding. “Ik vertel jou shit van mezelf die niet eens m’n beste matties weten.”


Activiteitenbegeleiders, coaches en therapeuten kunnen het 360 Stories bordspel zelfstandig inzetten als activerende gespreksstarter. Onze professionals bieden ondersteuning bij het organiseren van een 360 STORIES café in jouw organisatie, we organiseren verbindende wijkactiviteiten en zetten het sociale bordspel in bij overheden, bedrijven, zorginstellingen en onderwijs. Wil je samenwerken of een (in-company) training gespreksfacilitator of gelijkwaardige communicatie volgen, bekijk dan onze kalender of neem contact op.

  • Bedrijf

  • Horeca

  • Wijk

  • Educatie

  • Thuis